Personlig träning

PT PÅ 1LIFE!

ALLA PERSONLIGA TRÄNARE PÅ 1LIFE ÄR UTBILDADE & LICENSIERADE I SIN YRKESFORM.

Oavsett mål eller träningserfarenhet kommer din PT kunna hjälpa dig att göra din träning effektiv, motiverande och stimulerande. Din PT fungerar som en professionell träningspartner som hjälper dig nå dina mål samtidigt som du lär dig mycket om träning under resans gång. Personlig träning är ett härligt sätt att få ut maximalt av din träning! Har du väl börjat brukar det resultera i att du återkommer med jämna mellanrum.

En PT kan hjälpa dig med allt ifrån att komma igång med din träning till att lägga upp specifika träningsprogram för ett särskilt ändamål, t ex gå ner i vikt eller springa något konditionslopp. För att göra det enkelt för dig erbjuder vi även särskilda paketlösningar.

SÅ FUNGERAR DET

DIN PT KAN HJÄLPA DIG MED ALLTIFRÅN KOST TILL INDIVIDUELL TRÄNING.

Framförallt är din PT med dig under hela träningspasset. Dels för att se till att du gör dina rörelser rätt men också för att peppa dig att verkligen göra så mycket du någonsin orkar.


BEHOVSANALYS LIGGER TILL GRUNDEN FÖR DITT TRÄNINGSPROGRAM

Inledningsvis gör din PT en behovsanalys. Det är frågor om din träningsbakgrund, eventuella skador och sjukdomar, syfte och målsättning med träningen. Din PT gör även en kapacitetsanalys, dvs ser över din fysiska status. Det sker genom att du får utföra relevanta fystester utifrån bakgrund och målsättning. Baserat på den information som kommer fram skapar sedan den personlige tränaren ett personligt utformat träningsprogram.

DOKUMENTATION
& TESTER


Din PT håller också reda på dina framsteg genom att detaljerat dokumentera varje träningstillfälle t.ex. belastning, repetitioner, sträcka och tid. Dessutom har den personliga tränaren möjlighet att göra olika så kallade fystester under resans gång, exempelvis kan du testa din kondition och kroppssammansättning för att stämma av att träningen ger önskad effekt.


BÄTTRE & SNABBARE RESULTAT MED PERSONLIG TRÄNING

Få saker är så motiverande som att svart på vitt kunna konstatera att man har blivit starkare och fått bättre kondition eller kanske gått ner i vikt tack vare den träning utfört. Så gott som alla som tränar med personlig tränare känner en snabbare effektförbättring än när de försöker träna på egen hand. Det bokade mötet med den personlige tränaren sporrar en att ta sig till träningen även de dagar då motivationen egentligen inte är på topp. Träna med din PT ofta eller mer sällan - du bestämmer!

PT-Duo


PT Duo innebär att en personlig tränare, tränar dig och din träningspartner, vän, kollega, sambo etc. Det gör ni bla genom att nyttja pardynamiken, både ur ett träningsperspektiv samt ur motivationssynpunkt. Det är många gånger roligare och ibland även effektivare att träna tillsammans med någon man känner. Ni peppar varandra och har dessutom kul ihop.

Pris för PT Träning


PT express (30 minuter): 390 kr

1 pass: 720 kr

3 pass: 2000 kr

10 pass: 6500 kr

20 pass: 11500 kr

( PT- passen går att kombineras med massage. )

PT-DUO

1 Pass: 895 kr

10 pass: 8600 kr

( PT-DUO är perfekt tillfälle att tillsammans med din kompis, partner eller kollega träna med en personlig tränare.)

*Priserna inkl.moms.